Er din grund klar til store mængder regn?

Den kraftige regn i Danmark er et problem, og den kan forårsage skader på ejendomme. Når vandet samler sig på jordoverfladen, vil det enten sive ned i jorden eller begynde at løbe ned ad skråninger. Det er derfor, du har brug for en kloakmester til moderne LAR-Løsninger der ved, hvordan man håndterer regnvand: fordi der på grund af klimaændringerne kommer mere regn, når det regner i Danmark, og vi ønsker ikke, at dette vand samler sig et andet sted end der, hvor vi har planlagt, at det skal løbe hen, hvilket kan føre til oversvømmelser.

Moderne LAR-løsningerer specielt udviklet til store, områder og gennemføres typisk i følgende faser

Forberedelse.

For at kunne udføre LAR er det nødvendigt med en klar overflade, hvilket betyder, at al vegetation skal fjernes forinden. På denne måde vil der også være tilstrækkelig plads til at installere drænrør under jorden med visse intervaller (også kaldet grøfter).

“LAR-løsningen”

Når de nødvendige forberedelser er blevet foretaget, anlægges specifikke drængrøfter med bestemte intervaller. Der kan enten være tale om åbne grøfter eller lukkede rør, som leder vandet til et eksisterende overfladeafløbssystem og/eller en eller anden form for oplagringstank (f.eks. en cisterne). Størrelsen af disse tunneler varierer afhængigt af kravene og er typisk mellem 0,25 og 30 meter i diameter/længde, afhængigt af det område, der skal afvandes (mindre områder på omkring 100-300 kvadratmeter kræver mindre grøfter).

I brug

Det sidste skridt er, at disse afvandingstunneler rent faktisk tages i brug. Afhængigt af, hvor meget regnvand der skal håndteres, kan der være behov for LAR, afhængigt af årstiden, og hvor meget regnvand der forventes.

Det første skridt i LAR består i at aflede vandet fra det sted, hvor det samles (f.eks. tagflader, veje), til et egnet afløbssystem eller oplagringsanlæg, som derefter kan håndteres af eksisterende kloakker eller genbruges tilbage til grundvandsmagasiner til senere brug via vandingssystemer osv .

Når den første fase af LAR er afsluttet, kan der plantes ny vegetation, og anlægsarbejde (f.eks. på veje) eller andre aktiviteter med tunge maskiner kan fortsætte. 

Hvornår skal man begynde? 

Det er vigtigt at vide, at når det drejer sig om regnvandshåndtering, er der tale om store operationer, som kræver en masse planlægning, for at de kan at sikre, at LAR-løsninger er både effektive og virkningsfulde. Det bedste tidspunkt at begynde at planlægge er, før du overhovedet bygger dit nye hus eller din nye erhvervsbygning, da det vil spare dig for en masse problemer senere hen.

Det kan også være, at du bor i en gammel ejendom, hvor kloakerne ikke kan følge med det nuværende klima. Der kan det være, at du bør overveje, at få besøg af en entreprenør på Vestsjælland, som kan komme og kigge på, hvordan det kan gøres. Det gælder, uanset om det drejer sig om faskiner, nedsivning og pumpebrønde eller andet. Hvis du bor omkring Holbæk, Næstved eller Slagelse, kan du tage kontakt til DK Entreprenøren, som kan komme og se på problemet.

DK Entreprenøren foretager også arbejde indenfor kloaker, belægninger og indenfor betonarbejde. Firmaet arbejder på at finde den bedst mulige løsning på dit problem.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *